Stipendium ur Helena Åbergs minnesfond

STIPENDIUM UR HELENA ÅBERGS MINNESFOND

  • Syftet med stiftelsen är att genom utdelning av dessa medel få medlemmar inom Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms Universitet (NF) till att verka för en mer ekologisk hållbar forskning och kursverksamhet vid Stockholms Universitet samt att främja utbildning, om ett ekologiskt hållbart samhälle, för de som studerar/arbetar vid Stockholms universitet.

Villkor för att kunna söka bli stipendiat är att vara medlem i NF samt uppfylla någon av följande villkor.

*Planering av insats eller kunskapsspridning som troligen kommer resultera i en mer resurssparande och/eller miljövänligare forskning eller kursverksamhet vid någon av Stockholms Universitets institutioner eller studentföreningar. Insatsen skall genomföras/påbörjas senast 1 år efter utdelningsdag.

*Planering av en insats eller kunskapsspridning som skall undervisa verksamma vid Stockholms Universitet om hur man förändrar verksamhet vid hem och arbetsplats till att bli mer resursbesparande och/eller mer miljöenlig. Insatsen skall genomföras/påbörjas senast 1 år efter utdelningsdag.

 

Stipendieansökan skall innehålla:

  • Namn, personnummer, adress, telefon, e-mail till den sökande.

  • Genomgångna kurser (Exempelvis LADOK-utdrag)

  • Övriga meriter

  • Vitsord från handledare, kursansvarig, etc.

  • Beskrivning av projektet för vilket stipendiet sökes

  • Motivering till varför man bör erhålla stipendiet

  • Ekonomisk kalkyl så att det tydligt framgår vad pengarna ska gå till

Om man inte är medlem i Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms Universitet kan man bli behörig för att ansöka stipendiet. Detta blir man genom att bli medlem på sus.su.se/medlemskap och där väljer man Naturvetenskapliga Föreningen.

Högsta utdelbara summa 2017 är 147 500 kr.
Ansökningar om lägre summa än 48 500 kr mottages ej.

Ansökan samt eventuella frågor skickas till info@nf.su.se
Sista ansökningsdag: 3 December 2017