Stipendium Åke Stordal 2017

Naturvetenskapliga Föreningen utlyser stipendiet till Åke Stordals Minne

Utdelas till “Manlig eller kvinnlig studerande vid Stockholms Universitet för studier och forskning inom Zoologi

 

Stiftelsen har tillkommit genom en donation till Stockholms högskola den 4 februari 1939 av byråchefen K.A. Andersson och fru Gudrun Asp-Andersson till minnet av makarnas son, fil. mag. Åke Stordal vilken bedrivit naturvetenskapliga studier vid högskolan och omkommit genom olyckshändelse den 25 juni 1938. Enligt för donationen bestämmelser skulle denna bilda en stipendiefond med namnet “Åke Stordals Minne”. I samband med stiftelsens bildande har även Åke Stordals vänner, lärare och studiekamrater samt högskolans studentkår och Naturvetenskapliga Föreningen lämnat ytterligare bidrag till stiftelsen.

 

Stipendieansökan skall innehålla:

  • Namn, personnummer, adress, telefon, e-mail till den sökande.

  • Genomgångna kurser (Exempelvis LADOK-utdrag)

  • Övriga meriter

  • Vitsord från handledare, kursansvarig, etc.

  • Beskrivning av projektet för vilket stipendiet sökes

  • Motivering till varför man bör erhålla stipendiet

  • Ekonomisk kalkyl så att det tydligt framgår vad pengarna ska gå till

 

Högsta utdelbara summa 2017 är 172 600 kr
Ansökningar om lägre summa än 85 650 kr mottages ej.

 

Ansökan samt eventuella frågor skickas till info@nf.su.se

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2017