Kandidaturer till verksamhetsåret 2019

Valberedningens förslag Ordförande - Vakant

Vice Ordförande - Vakant

Andre Vice Ordförande tillika sekreterare - Vakant

Kassör - Viveka Ragne

Bokhållare - Lauge Gregers

Huschef - Nicklas Österlund Bokningsansvarig - Vakant

Informationsansvarig - Clara Sjöblom

Styrelsesuppleanter;

1:a Simon Jorstedt

2:a Elin Briggner

3:e Miro Jääskeläinen

4:e Johanna Holmberg

Verksamhetsrevisor - Vakant

Verksamhetsrevisor suppleant - Vakant

Ekonomirevisor - Vakant

Ekonomirevisor suppleant - Vakant

Dunqua dunqua mästare (Green House) - Vakant

Klubbmästare (Klubbmästeriet) - Veronika W. Borgström

Spexmästare (Naturvetarspexet) - Ludvig Lindström

Förbundskapten (Offside) - Emelie Bergman

Bryggmästare (Bryggeriet) - Indiana Karanovic

Demonstrator (Populärvetenskapliga sektionen) - Sara Karlsson

Insparquesgeneral (Insparquen) - Ruben C. Westerberg

Talman - Anton S. Öberg Övriga sökande

Bokhållare - Daniel Volle

Styrelsesuppleant - Jonna källås

Insparquesgeneral; Miro Jääskeläinen, Maxx Lann, Markus K. Johansson