Förtroendevalda verksamhetsår 2018

Styrelsen:

Ordförande: Anton Öberg Sysojev
Vice ordförande: Linnea Axelsson
Andre Viceordförande och sekreterare: Magnus Pierrau
Kassör: Viveka Rangne
Bokhållare: Lauge Gregers Hedegaard
Informationsansvarig: Carl-Magnus Olrin
Bokningsansvarig: Daniel Martling
Huschef: Clara Sjöblom

Suppleanter:

Första suppleant: Emelie Bergman
Andra suppleant: Amanda Nygren
Tredje suppleant: Daniel Ahlström
Fjärde suppleant: Jonas Cederberg

Revisorer och revisorssuppleanter

Ekonomisk revisor: Dasha Medvedeva
Ekonomisk revisorssuppleant: Lina Larsson
Verksamhetsrevisor: Sara Karlsson
Verksamhetsrevisorssuppleant: David Hasensson

Sektionsansvariga:

Spexmästare: Erika Knutsson
Klubbmästare: Ruben Cousins Westerberg
Bryggmästare: Isac Lagerstedt
Insparquesgeneral: Johanna Holmberg
Förbundskapten: Gabriella Jansson
Demonstrator: Ludvid Lindström
DunquaDunquamästare: Maxx Lann

Valberedning:

Sammankallande: Mattias Lind
Karl Lundkvist
Loke Nordström
David Bonander
Ann-Christine Troberg
Serhiy Beykun