Vi finns på Gröna villan mitt på Frescati Campus

 

Styrelsen 2018 består av: 

Vice ordförande

ordförande

 

Anton Sysojev Öberg

ordf@nf.su.se

Magnus Svensson Pierrau                    

vordf@nf.su.se

Kassör 

2:e vice ordförande tillika sekreterare 

Viveka Rangne

kassor@nf.su.se

Olov Hammarström        

sekreterare@nf.su.se 

Bokningsansvarig

Huschef 

Daniel Martling      bokningssvar@gmail.com           

Clara Sjöblom

 huschef@nf.su.se

Informationsansvarig

Carl Magnus Olrin
info@nf.su.se

Bokhållare

Lauge Gregers Hedegaard

Suppleant

Suppleant

Emelie Bergman

Amanda Nygren

Suppleant 

Suppleant 

Nicklas Österlund

Daniel Ahlström

Valberedning                        Jämlikhetsombud           

Mattias Lind & Co                                                  Max Schildt

valberedning.nf@gmail.com                                 jamlikhetsombud@nf.su.se 

Sektionsansvariga 2018: 

Spexmästare 

Klubbmästare 

Erika Knutsson                     
spexet@nf.su.se

Ruben Cousins Westerberg
klubba.nfkm@gmail.com

 

Dunqua dunqua-mästare 

Bryggmästare
 

Isac Lagerstedt
bryggeriet@nf.su.se

Förbundskapten

popsek-mästare 

Gabriella Jansson                 offside@nf.su.se          

Ludvig Lindström                        popseknf@gmail.com

INsparqueN

 insparquen@nf.su.se

 spons.nf@gmail.com

 bokning.nf@gmail.com