Ordinarie styrelsemedlemmar:

Ordförande

1N0A5119.jpg

Daria Medvedeva

E-post: ordf@nf.su.se

Vice ordförande

1N0A4979.jpg

Nicklas Österlund

E-post: vordf@nf.su.se

Andre Vice ordförande,
tillika sektreterare

image-asset (1).jpeg

Florencia Pino Méndez

E-post: sekreterare@nf.su.se

Kassör

1N0A5093.jpg

Viveka Rangne

E-post: kassor@nf.su.se

Huschef

1N0A4979.jpg

Nicklas Österlund

E-post: hus@nf.su.se

Informationsansvarig

1N0A5044.jpg

Simon Jorstedt

E-post: info@nf.su.se

Bokningsansvarig

1N0A5050.jpg

Erika Knutsson

E-post: bokning@nf.su.se

Bokhållare

Lauge Gregers Hedegaard

E-post: bokhallare@nf.su.se


Suppleanter:

Jenny Holm

Johannes Borg

Johanna Holmberg

Miro Jääskeläinen

E-post: suppleant@nf.su.se

1N0A5055.jpg
tvättbjörn.jpg
1N0A4976.jpg

Sektionsansvariga:

Klubbmästare

1N0A5037.jpg

Veronika Borgström

E-post: klubba.nfkm@gmail.com

Festansvarig:

E-post: jippo@nf.su.se

Personalansvarig:

E-post: personal@nf.su.se

Bar- och pubansvariga:

E-post: dryck@nf.su.se

Spexmästare

image-asset.jpeg

Eleonora Olanders

E-post: spexet@nf.su.se

 

Bryggmästare

Indiana Karanovic

E-post: brygg@nf.su.se

FÖrbundskapten

Emelie Bergman

E-post: offside@nf.su.se

INSPARQUEN

INSPARQUEN

E-post: insparquen@nf.su.se

E-post: spons@nf.su.se


Styrelsefunktionärer:

Jämlikhetsombud

Maja Danielsson och Melinda Riedel

E-post: jamstalld@nf.su.se

Inköpsansvarig

Karl Lundkvist

E-post: inkop@nf.su.se

Säkerhetsansvariga

Amanda Nygren och Kajsa Egier

E-post: sakerhet@nf.su.se


Valberedning och Talman:

Valberedning

1N0A5017.jpg

Karl Lundkvist, Isak Wikström,

E-post: valbered@nf.su.se

Talman

DSC04626.jpg

Anton Öberg Sysojev

E-post: talman@nf.su.se


Revisorer och Inspektor:

Verksamhetsrevisor samt suppleant

Magnus Pierrau samt Daniel Ahlström

E-post: revisor@nf.su.se

Ekonomisk revisor samt suppleant

Anton Öborn Sysojev samt Erik Mårtensson

E-post: revisor@nf.su.se

Inspektor

Stefan Nordlund

E-post: stefan@dbb.su.se