Vad är en sektion?

Naturvetenskapliga Föreningens verksamhet sköts till stor del i sektionsform vilket innebär att vi tillhandahåller vissa ekonomiska och praktiska medel för att sektionens verksamhet ska kunna drivas. I utbyte åtar sig sektionen att ställa kunskap och folk inom de områden man driver sin verksamhet till föreningen förfogande. Budgeten sätts av föreningens årsmöte på förslag från styrelsen och sektionsansvariga.

Konceptet "studentliv" är väldigt brett, och vad de olika sektionerna gör varierar lika mycket som hur. Oavsett vad du gillar att fylla din fritid med lär du hitta liknande själar i någon eller flera sektioner. Tycker du att något saknas vill vi gärna höra om det, så att vi kan bredda vårt utbud och stärka vår relevans.

2019 har vi fem olika sektioner:
Klubbmästeriet
Naturvetarspexet
Offside
Bryggeriet
Insparquen

Annan verksamhet hos nf

Hos NF är det inte endast våra sektioner som anordnar aktiviteter, vi har även partners som också anordnar aktiviteter.