Back to All Events

Styrelsemöte

  • Konferensrummet, Gröna villan 10 Svante Arrhenius väg Stockholm, Stockholms län, 114 18 Sweden (map)

Närvaro- , yttrande- och förslagsrätt har:

−Styrelseledamot

−Styrelsesuppleant

−Bokhållare

−Revisor och revisorsuppleant

−Talman

−Inspektor

−Sektionsansvarig

−Styrelsefunktionär

−Annan person, om inte sammanträdet motsätter sig detta.