Styrelsen 2017 består av: 

Vice ordförande

ordförande

Ann-Christine Troberg
Biologi/statistikstudent             ordf@nf.su.se

Tinn Skyttevåg
Lärarstudent                           vordf@nf.su.se

Kassör 

2:e vice ordförande tillika sekreterare 

Fredrik Nordin 

Daniela Guasconi                                   Biolog                               sekreterare@nf.su.se 

Bokningsansvarig

Huschef 

Daniel Martling                           Fysikstudent         bokningssvar@gmail.com           

Nicklas Österlund                       Biofysikkemi                             huschef@nf.su.se

Informationsansvarig

Bokhållare

Suppleant

Suppleant

Andreas Gidstedt 

Axelina Schmidt                     Biofysikstudent

Suppleant 

Suppleant 

David Hasenson

Patricia Edgarsson                     Lärarstudent

Sektionsansvariga 2017: 

Spexmästare 

Klubbmästare 

Erika Knutsson                     Kvartärgeologistudent       naturvetarspexetsu@gmail.com 

Karl Lundkvist                               Fysikstudent

 

Dunqua dunqua-mästare 

Bryggmästare 

 

Lauge Gregers Hedegaard
Matematikstudent         greenhouse@nf.su.se

David Hasenson 

 

Förbundskapten

popsek-mästare 

Greta de Ridder              Meteorologistudent                 offside@nf.su.se          

Ludvig Lindström                   Miljövetenskap           popseknf@gmail.com