Vi finns på Gröna villan mitt på Frescati Campus

 

Styrelsen 2017 består av: 

Vice ordförande

ordförande

Ann-Christine Troberg
Biologi/statistikstudent             ordf@nf.su.se

Tinn Skyttevåg
Grundlärarstudent, F-3                    vordf@nf.su.se

Kassör 

2:e vice ordförande tillika sekreterare 

Fredrik Nordin
Kemistudent
kassor@nf.su.se

Daniela Guasconi                                   Biolog                               sekreterare@nf.su.se 

Bokningsansvarig

Huschef 

Daniel Martling                           Fysikstudent         bokningssvar@gmail.com           

Nicklas Österlund                       Biofysikkemi                             huschef@nf.su.se

Informationsansvarig

Miro Jääskeläinen
Fysikstudent
info@nf.su.se

Bokhållare

Florencia Pino Mendez
Miljöstudent
 

Suppleant

Suppleant

Andreas Gidstedt
Lärarstudent i Fysik och Matematik

Axelina Schmidt                     Biofysikstudent

Suppleant 

Suppleant 

David Hasenson
Biologstudent

Patricia Edgarsson                     Lärarstudent

Valberedning

Kenny Lidberg, Sammankallande
Mattias Lind
Lina Larsson
Henrika Kangas
valberedning@nf.su.se

Sektionsansvariga 2017: 

Spexmästare 

Klubbmästare 

Erika Knutsson                     Kvartärgeologistudent
spexet@nf.su.se

Karl Lundkvist                               Fysikstudent
klubba.nfkm@gmail.com

 

Dunqua dunqua-mästare 

Bryggmästare
 

Lauge Gregers Hedegaard
Matematikstudent         greenhouse@nf.su.se

David Hasenson
Biologstudent
bryggeriet@nf.su.se

Förbundskapten

popsek-mästare 

Greta de Ridder              Meteorologistudent                 offside@nf.su.se          

Ludvig Lindström                   Miljövetenskap           popseknf@gmail.com

INsparquesgeneral

Daria Medvedeva
Matematikstudent
insparquen@nf.su.se