Valda på valmötet i höstas, 2016-års styrelse:

Ordförande

Lina Larsson
Miljövetenskap/biologistudent, 25 år
ordf@nf.su.se

 

Vice ordförande

Nicklas Österlund
Biofysikstudent, 24 år

 

Andre vice ordförande, tillika sekreterare

Andreas Novotny
Forskarstudent - biologi, 24 år

 

Kassör

Daria Medvedeva
Matematikstudent, 22 år

 

Huschef

Sara Karlsson
Ämneslärarstudent, 21 år

 

bokningsansvarig

Liisa Wettemark
Matematikstudent, 22 år

 

informationsansvarig

Greta de Ridder
Meteorologistudent, 23 år                                                                                         info@nf.su.se

 

 

bokhållare

Caroline Karlsson
Aktuariestudent, 25 år

 

Suppleant

Daniel Martling
Fysikstudent, 20 år

 

suppleant

Markus Karlgren Johansson
Biologistudent, 22 år

 

suppleant

Lydia Gemzöe
Fysikstudent, 22 år

 

Fjärde SUPPLEANT

Tinn Skyttevåg
Lärarstudent, 30 år

 

2016-års sektionsansvariga:

Klubbmästare

Viveka Ragne
Ämneslärarstudent, 23 år

 

Spexmästare

Jessica Thorell
Fysikstudent, 26 år

 

Bryggmästare

David Hasenson
Biologistudent, 27 år

 

Dunqua dunqua-mästare (GREENHOUSE) 

Erik Heimbürger
Meteorologistudent, 26 år

 

Popsek-MÄSTARE

Ann-Christine Troberg
Biologi/statistikstudent, 28 år

 

evig insparquesgeneral

General Silikat
Staben har tagit alla högskolepoäng, ∞ år