Valmöte 2016

Inför årets valmöte finns följande kandidaturer förtroendevalda 2017:

Kandidaturer 2017


Förutom val av förtroendevalda kommer mötet även behandla följande punkter:
15. Fastställande av preliminär budget för påföljande år Fastställande av preliminär verksamhetsplan för påföljande år
16. Fastställande av preliminär budget för påföljande år
Om du vill läsa dessa dokument redan idag kan du göra det genom att klicka på länkarna nedan. 

Preliminär budget 2017 

Preliminär verksamhetsplan 2017