Vi finns på gröna villan mitt på frescati campus 

 

Svante Arrhenius väg 10
114 18 Stockholm
 

Email

Ordförande
ordf@nf.su.se

Info-ansvarig
info@nf.su.se